Projekty

8. Broumovské diskuse | Hodnoty a společnost

3.–6. 11. 2021

více info >

Jasná, klidná, celistvá mysl

Víkendový meditační seminář | 19.–21. 11. 2021

více info >

Galerie Dům: Dana Sahánková

5. 9. – 31. 10. 2021

více info >

Díky grantové podpoře se nám daří realizovat spousta projektů.

Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I

Klimatické změny a s nimi spojené procesy jsou výzvou pro celý svět. Kromě globálních řešení tohoto problému je možné zaměřit se i na řešení lokální. Jednou z cest je narovnání vodního režimu krajiny, které povede k vyšší zádrži vody...

Celý článek

Projekty podpořené Evropskou Unií

Evropská unie, z oparačního programu zaměstnanost podpořila Vzdělávací a kulturní centrum broumov, o.p.s. v tříletém projektu PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KLÁŠTER BROUMOV - REGISTRAČNÍ ČÍSLO ŽÁDOSTI CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015884 V roce 2020 bylo za...

Celý článek

Nadace Tesco

Nadace Tesco v roce 2021 finančně podpořila činnost společnosti Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o.p.s. v projektu "Vy rozhodujete, my pomáháme".  Středověká písárně všem! Projekt zaměřující se zejména na znevýhodněné menšiny,...

Celý článek

Projekt podpořený MAS Broumovsko+

Název projektu: Technologie a vybavení pro Vzdělávací a kulturní centrum Broumov (VKCB) VKCB se v roce 2020 zapojilo do výzvy MAS Broumovsko+: Program rozvoje venkova V. Díky tomuto projektu můžeme zlepšit kvalitu poskytovaných...

Celý článek

Projekty podpořené Královéhradeckým krajem

Tyto projekty jsou realizované za podpory Královéhradeckého kraje: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s. ArtCafé - klub přátel umění 2019 Galerie Dům - výstavní činnost 2019 Osvětou k udržitelnosti 2019 - 2020 Projekt -...

Celý článek

Obnova dřevěného kostela P. Marie

Benediktinské opatství sv. Václava získalo z Integrovaného regionálního operačního program dotaci na rekonstrukční práce dřevěného kostela P. Marie. Cílem projektu je zachování a revitalizace kulturního dědictví Broumovska, prostřednictvím...

Celý článek

Klášter Broumov - pobytové EVP

Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s. realizuje v roce 2019 projekt „Klášter Broumov - pobytové EVP“, podpořený Státním fondem životního prostředí.  Více informací naleznete na novém...

Celý článek

Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko

Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s. od 1. března 2017 do 30. září 2018 realizuje projekt „Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko“. "Kdybychom měli uvést příklady přírodního dědictví Broumovska, jistě si vzpomeneme na...

Celý článek

Projekty podpořené městem Broumov

Město Broumov v roce 2020 podpořilo následující aktivity:  Za poklady Broumovska o.p.s. Hudební festival Za poklady Broumovska 2020 Letní hornové kurzy 2020 Pro rozvoj Broumovska, o.p.s. Strategická rada regionu...

Celý článek

Klášter Broumov - živé evropské centrum kultury a vzdělávání

Projekt, jehož cílem je navrátit tradiční funkci benediktinského kláštera v Broumově, jakožto centra vzdělání a kultury. ...

Celý článek

Broumovský urbář

Předmětem naší snahy je vydání českého překladu Hesseliova urbáře z roku 1676-1677 – Das Braunarer Urbarium von 1676 – 1677. Urbář vyhotovil správce broumovského panství Johan Georg Hesselius. V současné době je originál...

Celý článek

Via Benedictina On The Way/ Via Benedictina Na Cestě

The project “Via Benedictina On The Way” has a touristic, educational and cultural value and brings deeper awareness about Benedictine monasteries and places in Central Europe. Projekt Via Benedictina na cestě má hodnotu turistickou,...

Celý článek

Sdílejte na