10 lat ogrodów klasztornych

Jasna, spokojna i spójna myśl / 19.–21. 11. 2021

Trzydniowe zajęcia medytacyjne

czytaj więcej >

Galerie Dům: Dana Sahánková

5. 9. – 31. 10. 2021

czytaj więcej >

20.5 - 27.6.2017 r.

Wystawa podsumowująca dziesięć lat funkcjonowania ogrodów klasztornych. Ogrody otwarto dla wszystkich chętnych w 2007 r. i od tego czasu służą an potrzeby wydarzeń kulturalnych, sportowych i jako miejsce spędzania czasu wolnego. Można tu znaleźć miejsce do odpoczynku w kontakcie z przyrodą w środku miasta. W 2014 r. ogrody klasztorne poddano całkowitej rewitalizacji.

Wernisaż: 19.5.2017 r., godz. 18.00

Wystawa dostępna bezpłatnie, codziennie od godz. 10.00 do 16.00

Organizator: Agentura pro rozvoj Broumovska

Podzielić na