Nowe programy edukacyjne od kwietnia 2015

Zajęcia edukacyjne dla szkół

szeroka oferta dla szkół podstawowych i średnich

czytaj więcej >

Instruktorski Centrum Edukacji i Kultury Klasztor Broumov na kwiecień przygotowują nowe przyrodnicze zajęcia edukacyjne: Historia zboża Flora. Zajecia są przeznazcone dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, a ich przedmiotem będzie świat roślin.    

Historia zboża

Dzieci poznają historię zboża od ziarenka, przez kłos do przetworzenia go na mąkę. Jak prowadzili uprawy nasi przodkowie? Jak wyglądały prace wiejskie? Jak prowadzono żniwa? Dzieci w ramach zajęć same zmielą mąkę i zrobią własne müsli.

Zajęcia przeznaczone dla przedszkoli i szkół podstawowych. Czas trwania 2 - 2,5 godz., cena / ucznia: przedszkola 40 Kč, szkoły podstawowe 60 Kč

Flora

Zajęcia skupiają się na utrwalaniu wiedzy o roślinności, dostrzeganiu piękna przyrody i możliwości wykorzystania przez człowieka. Zajęcia przebiegają w formie zabaw, elementów interaktywnych i konkursów w taki sposób, aby pokazać znaczenie przyrody, potrzebę jej ochrony i sposoby zachowania w przyrodzie.

Zajęcia przeznaczono dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów. czas trwania 1,5 - 2 godz. Cena 40 Kč / ucznia (przedszkola), 60 Kč / ucznia (szkoły podstawowe i gimnazja).

Podzielić na