Dzieje się w klasztorze

30 sobota
Koncert inaugurujący festiwal „Za poklady Broumovska” / Ensemble Inégal

Koncert inaugurujący festiwal „Za poklady Broumovska” / Ensemble Inégal

Sobota 30 czerwca 2018, godz. 18:00
 

Kościół św. Marii Magdaleny, Božanov
Wstęp wolny: dobrowolne datki na ochronę kościołów

Adam Viktora / kierownik artystyczny 
Gabriela Eibenová / sopran
Daniela Čermáková / alt
Petr Daněk / lektor

Pełny program w języku polskim: www.zapoklady.cz

 

Powrót do kalendarza wydarzeń