Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Closing the Gap ∣ Broumov

Základní informace

Začátek: 23. 5. 2024, 10:00
Lokalita: Opatské sály
Web: encc.eu/articles/closing-the-gap

Registrujte se na akci zde

Pořádá Klášter Broumov - Vzdělávací a kulturní centrum a European Network of Cultural Centres.

Realizace kulatého stolu je podpořena Královéhradeckým krajem, Kanceláří Kreativní Evropa Kultura, Broumovem 2028+ a Ministerstvem kultury.

Kulatý stůl v rámci projektu Closing the Gap pořádaný organizací European Network of Cultural Centres ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov a Broumovem 2028+. Jde o pátý z celkem šesti kulatých stolů, které se v průběhu tří let konají po celé Evropě. Součástí programu jsou i přednášky otevřené veřejnosti.
 
V rámci setkání se budou hledat odpovědi na otázku “Jak v rámci regionu dále rozvíjet odkaz kandidatury města Broumov na titul Evropské hlavní město kultury?”. Téma vzešlo z diskusí s Broumovem 2028+, navazujícím projektem kandidatury města Broumov na titul Evropské hlavní město kultury (EHMK).
 
DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO VEŘEJNOST
Dopoledne jsou na programu dvě inspirativní přednášky na téma “Na malých regionech záleží”, na kterých je vítána i veřejnost - přednášky budou tlumočeny do českého jazyka.
 
HOSTÉ 
Nancy Duxbury (expertka na kulturu ve venkovských oblastech a odlehlých regionech, kulturní turismus, CCI, mapování a kulturní plánování) bude hovořit o významu kultury a kulturního dědictví pro venkovské oblasti.
Else Christensen-Redzepovic (expertka na EHMK a členka mezinárodní hodnotící poroty titulu EHMK) se bude zabývat tématem Evropských hlavních měst kultury a jejich potenciálem pro region z pohledu měst, která kandidovala, ale nakonec titul nezískala.
------------
 
The roundtable within the Closing the Gap project, organized by the European Network of Cultural Centres in collaboration with the Educational and Cultural Center Broumov and Broumov 2028+, is the fifth of a total of six roundtables held throughout Europe over three years. The program also includes lectures open to the public.
 
During the meeting, answers will be sought to the question, "How to pursue with the ambitions of the ECoC project in a sustainable way in the region?" The topic emerged from discussions with Broumov 2028+, a subsequent project to Broumov’s candidacy for the title of European Capital of Culture (ECoC).
 
MORNING PROGRAM FOR THE PUBLIC
The morning features two inspirational lectures on the theme "Small Regions Matter," which are also open to the public - the lectures will be translated into Czech.
 
GUESTS: 
Nancy Duxbury (an expert on culture in rural areas and remote regions, cultural tourism, CCIs, mapping, and cultural planning) will discuss the importance of culture and cultural heritage for rural areas.
Else Christensen-Redzepovic (an ECoC expert and member of the international ECoC jury) will address the topic of European Capitals of Culture and their potential for the region from the perspective of cities that have applied but did not ultimately win the title.
 

Podpořte nás