Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Kdo jsme

Národní kulturní památka

Broumovský klášter neboli Benediktinské opatství sv. Václava je impozantním barokním komplexem, situovaným v samém centru města Broumov na skalním ostrohu nad řekou Stěnavou v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Klášter nechal vystavět benediktinský řád na místě původní gotické tvrze v 1. polovině 14. století. O barokní přestavbu se postarali světoznámí architekti Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác. Klášter po dlouhá staletí fungoval jako duchovní, hospodářské i vzdělávací centrum regionu – v klášterním gymnáziu studovali mimo jiné i první český arcibiskup Arnošt z Pardubic, vlastenec Bohuslav Balbín či spisovatel Alois Jirásek.

Klášter i klášterní zahrada byly v roce 1995 vyhlášeny národní kulturní památkou a v roce 2014 prošly rozsáhlou revitalizací. Ve volně přístupné klášterní zahradě se nachází Galerie Dům, kde od jara do podzimu probíhají výstavy současného umění, a Literární domek sloužící tvůrčím rezidencím českých i zahraničních autorů.

Prohlídky, kultura, vzdělávání

Klášterní areál je otevřen celoročně, každý den. Prohlídkový okruh odhaluje nejkrásnější historické interiéry – klášterní kostel sv. Vojtěcha s bohatou freskovou výzdobou, historickou knihovnu se 17 000 svazky vzácných knih nebo refektář s unikátní historickou kopií Turínského plátna. Na světě se nachází kolem čtyřiceti podobných historických kopií, broumovská je však jediná ve střední Evropě (severně od Alp) a údajně patří k nejzdařilejším. Plátno daroval v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matoušovi Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka. Ten ji za svého života daroval broumovskému klášteru.

V klášteře v současnosti působí nezisková organizace Agentura pro rozvoj Broumovska spolu se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov, které zde po celý rok pořádá bohatý kulturní, vzdělávací a společenský program: koncerty ArtCafé, besedy Science Café, výstavy v Galerii Dům a Dětské galerii Lapidárium, vzdělávací programy Maiwaldovy akademie, diskusní konferenci Broumovské diskuse, Univerzitu třetího věku, regionální trhy a řadu dalších akcí.

Klášter také navazuje na téměř osmisetletou benediktinskou tradici pohostinnosti, a proto ve svém areálu nabízí možnost příjemného posezení v kavárně Café Dientzenhofer nebo restauraci U Tří růží, včetně možnosti ubytování v renovovaných mnišských celách Domu hostů nebo pronájmu historických vnitřních i venkovních prostor pro konferenční a jiné účely.

Podpořte nás