Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Výstava: Emőke Vargová - Jsem zašitá

Základní informace

Začátek: 12. 4. 2024
Konec: 15. 6. 2024
Lokalita: Dětská galerie Lapidárium
Adresa: Klášterní 1,
550 01 Broumov
GPS: 50°35'10,14"N 16°20'3,128"E
Web: www.klasterbroumov.cz/vzdelavani/detska-galerie-lapidarium1

Vstupné: 30 Kč / 10 Kč  
Více o výstavě a programech zde. 
 

Emőke Vargová / Jsem zašitá
Kurátor: Radek Wohlmuth

Druhou výstavou jubilejní páté sezóny Dětská galerie Lapidárium nejen pokračuje v cyklu projektů pedagogů vysokých uměleckých škol věnovaných dětem, ale zároveň představuje výraznou slovenskou multimediální umělkyni Emőke Vargovou, která na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislavě vede v rámci Kabinetu kresby sekci kresby pro malířství. Sama je známá silnou obrazností, která někdy vychází z čisté imaginace, jindy z vizuální doslovnosti. Její práce jsou v pravém slova smyslu osobní, často reflektují vlastní názory, životní postoje, zkušenosti nebo situace ukotvené v každodennosti. Emőke Vargová se ale nesnaží být nestranným pozorovatelem současnosti, naopak – bývá nepředstíraně emotivní a nevyhýbá se ani ironii. Stejně tak se nenechá svazovat hranicemi obvyklých výtvarných kategorií, její osobitá formální řešení mívají i významotvorný rozměr a jsou jednou z definujících složek jejích realizací.

Nejiné je to v případě současné výstavy v Lapidáriu, která se zaměřuje především na její práce na pomezí obrazu a objektu s využitím textilu (oblečení) a výšivky zhruba z posledních pěti let. Dotýká se jimi problematiky tradiční malby a kresby, ale ve druhém plánu použitá pánská saka ze secondhandu vnášejí do vizuální hry také fenomén figurace, jinými slovy lidský faktor nebo třeba úvahy o udržitelnosti, jak s ohledem na fast-fashion, tak na společnost jako celek. Už dvojsmyslný název, který může stejně tak odkazovat k chirurgickému zákroku i pobývání v úkrytu, naznačuje, že mezi kvality tvorby Emőke Vargové patří i znejistění a změna kontextu, které člověka mohou vést k tomu, aby věci kolem sebe začal vnímat trochu jinak, než je zvyklý. 

Doprovodné programy pro veřejnost

11. 5. 2024 od 14:00 hod  
JSEM ZAŠITÁ/ FUK   
Emőke Vargová jedinečným způsobem přešívá oděvy v umělecké objekty. Přijďte si s dětmi navrhnout své umění z látek a oděvů a poznat tradiční rukodělnou techniku.  
Vhodné pro děti od 6 let  
Časová náročnost: 1,5 - 2 hod.    
Vstupné: zdarma – program probíhá v rámci Festivalu umění a kreativity (FUK) 
Více informací a rezervace: ma@klasterbroumov.cz, t. 603 271 4
V galerii najdou děti výtvarné listy, které je interaktivně a zábavně provedou výstavou, ale také vyšívánky - karty, které jsou inspirované prácemi Emőke Vargové, a které pomocí jehly a nitě mohou děti proměnit ve svou barevnou vzpomínku. Jinou aktivitou, kterou u nás určitě doporučujeme vyzkoušet, je vrstvení pánských sak a hra na jinou identitu. Následné focení polaroidem a přišpendlení na galerijní nástěnku je způsob, jak se stát součástí naší instalace. 

Doprovodné programy pro školy

Vzdělávací programy realizujeme v kterékoliv pracovní dny a hodiny na základě objednávky na e-mailu ma@klasterbroumov.cz. Vstupné mají školy za zvýhodněnou cenu 20 Kč / žák, student. Programy pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ trvají 90 minut. 

NITKY, KTERÉ MLUVÍ - 1. stupeň ZŠ, MŠ
Časová náročnost: 1,5 h první st. ZŠ, 1 h MŠ
Výstava Emőke  Vargové odkazuje na rukodělnou techniku. - vyšívání - skrz které umělkyně vypráví svá přání, sny a zážitky. Ta se pokusíme v obrazech společně najít, ale dětem budou také inspirací, pro společnou výšivku se vzkazy (ilustrací nebo textem) o tom, co si přejí a o čem sní ony samy.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce. (Děti budou v rámci programu rozvíjet smyslovou citlivost, komunikační dovednosti - interpretovat, pojmenovávat a vyjadřovat vlastní názor, rozvíjet manuální zručnost a věnovat se tvorbě vlastní. Uplatňovat a rozvíjet svou kreativitu.) Průřezová témata: Myšlení v souvislostech, Environmentální a Osobnostní výchova.

TEXTILNÍ ŠIFRY - 2. stupeň ZŠ, SŠ
Časová náročnost: 1,5 h
Poznávat výstavu Emőke  Vargové budeme nejen poslechem a slovem, ale nejvíc vlastním vnímámím, dešifrováním a tvorbou steh za stehem. Typickým materiálem, který umělkyně používá je textil - pánská saka ze secondhandů, nit a jehla. Vystavené výšivky v sobě nesou tradici, ale i současnost, jsou prostředkem komunikace skrz vyšívané kódy a šifry. Některou z výšivek se pokusíme dekódovat a odpovědět na ní. 
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Výtvarný obor, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, (Rozpoznávání, tvorba a interpretace uměleckých vjemů a obrazů, hledání společenských kontextů, rozvoj komunikačních dovedností a respektu k druhým.) Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Myšlení v souvislostech, Environmentální výchova.   

V galerii najdou děti výtvarné listy, které je interaktivně a zábavně provedou výstavou, ale také vyšívánky - karty, které jsou inspirované prácemi Emőke Vargové, a které pomocí jehly a nitě mohou děti proměnit ve svou barevnou vzpomínku. Jinou aktivitou, kterou u nás určitě doporučujeme vyzkoušet, je vrstvení pánských sak a hra na jinou identitu. Následné focení polaroidem a přišpendlení na galerijní nástěnku je způsob, jak se stát součástí naší instalace. A to není zdaleka vše, co můžete ve výstavě "Jsem zašitá" zažít. 

 

Podpořte nás