Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Startuje 17. ročník festivalu Za poklady Broumovska

Broumov | Premiérou skladby s názvem „Krajina paměti“ rezidenčního skladatele festivalu Kryštofa Marka v podání harfenistky Kateřiny Englichové a Filharmonie Hradec Králové bude v sobotu 25. června zahájen 17. ročník festivalu Za poklady Broumovska. Na zahajovací koncert naváže dalších 12 prázdninových koncertů v kostelích broumovské skupiny a doprovodný program na konci léta. Vstupné na většinu koncertů zůstává dobrovolné – výtěžek putuje na pomoc kostelům.

Průvodním motivem 17. ročníku festivalu je „Krása dialogu“. Dialog hudby a architektury se promítne i do obsahu premiérové skladby rezidenčního skladatele festivalu Kryštofa Marka na zahajovacím koncertě festivalu. V sobotu 25. června v 18:00 zazní v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově Markova premiéra s názvem Krajina paměti. Skladba vznikla na objednávku festivalu, a připomene výročí 300 let od úmrtí Kryštofa Dientzenhofera, stavitele kostelů broumovské skupiny, které budou letos v červenci zařazeny mezi národní kulturní památky. Sólistku premiéry harfenistku Kateřinu Englichovou doprovodí Filharmonie Hradec Králové pod vedením Andrease Sebastiana Weisera.

Program koncertu:

Claude Debussy: Tance pro harfu a smyčcový orchestr (Dance sacrée – Dance profane)

Maurice Ravel: Introdukce a Allegro pro harfu, flétnu, klarinet a smyčce

Kryštof Marek: Krajina paměti *Koncert pro harfu a malý orchestr, premiéra rezidenčního skladatele festivalu Za poklady Broumovska

Antonín Dvořák: Serenáda pro smyčce

„KRAJINA PAMĚTI je koncert pro harfu a komorní orchestr věnovaný vynikající české harfenistce a letošní rezidenční umělkyni festivalu Kateřině Englichové. Rezidenční skladatel festivalu, pan Kryštof Marek ho napsal na jaře roku 2022 pro hudební festival Za poklady Broumovska a jeho tři věty se vztahují k samotnému Broumovsku,“ říká Tereza Kramplová, ředitelka festivalu Za poklady Broumovska.

Názvy následujících vět uvádí skladatel Kryštof Marek následovně:

„1. věta – UZDRAVOVÁNÍ PAMĚTI – Věta vyjadřuje touhu po uzdravení paměti této krajiny, do které se promítly mnohé křivdy a mnohá bezpráví. Je podstatné to s vědomím tragických historických událostí odpustit. Brázdy paměti se stanou úrodnými pouze v případě odpuštění.  

2. věta – CESTA ZA HVĚZDOU – Věta symbolizuje cestu ke kapli s názvem Hvězda. Po vystoupání nad údolí je nám umožněn nádherný výhled do krajiny přinášející širší horizont, nadhled, uvědomění si souvislostí, ale také určitý odstup od ran historie. Jde o pomyslné putování za světlem v meditativní rovině.

3. věta – VELKÝ NÁVRAT – Věta symbolizuje sestoupení zpět do údolí od kaple Hvězda. Je to návrat do reality, ale s vědomím uskutečněného setkání se s pamětí krajiny, s lidskými osudy. Toto uvědomění přináší odvahu jít dál, odpouštět. Učí nás, že jen v případě odpuštění se naše paměť může stát úrodnou. Věta vyzdvihuje odvahu k životu, odvahu k lásce.“

Po zahajovacím koncertu budou každou prázdninovou sobotu následovat další vystoupení renomovaných českých i zahraničních interpretů. Festivalovým posluchačům se představí: rakouští saxofonisté Aureum Saxophone Quartett, klavírista Jan Schulmeister a Wihanovo kvarteto, izraelský klavírista Boris Giltburg, trumpetisté Marek Vajo a Jiří Houdek s varhaníkem Alešem Bártou, Cimbálová muzika Milana Broučka a zpěvák Václav Noid Bárta, Kateřina Englichová s pěvkyní Markétou Cukrovou, polský hornista Pawel Cal a účastníci a lektoři Letních hornových kurzů: Olivier Darbellay, Jens Plücker, Zuzana Rzounková, Jan Vobořil, houslista Kristian Mráček s violoncellistou Davidem Pěruškou, německý klavírista Matthias Kirschnereit a slovensko-maďarský Orchestr Beliczay s hornistkou Zuzanou Rzounkovou, klarinetistou Milanem Polákem a klavíristkou Janou Goliášovou.

Na konec srpna plánuje festival pokračovat v experimentu z minulého roku v podobě Festivalového Finále – dvoudenního programu směřovaného především do areálu broumovského kláštera – národní kulturní památky. Koncentrovaný program představí kromě renomovaných umělců také regionální umělce v různých akustikách a prostředích, které nabízí samotný areál Kláštera (kostel sv. Vojtěcha, Zahrada*, Sál Dřevník). Hudební program doplní profesionálními divadelními představeními pro děti Naivního divadla Liberec a prohlídkami spojenými s hudebním vystoupením Tria Braunensis zaměřenými na otisky barokního umění v broumovském klášteře, včetně prohlídky refektáře, knihovny s mnoha vzácnými tisky a barokního kostela sv. Vojtěcha.

17. ročník festivalu Za poklady Broumovska se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy, kardinála Dominika Duky a hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. 

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje, města Broumov, hlavním partnerem je společnost MND. Významnými partnery jsou Hobra-Školník, Státní fond kultury ČR, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Raiffeisen Leasing, Z-Trade a Kasper. Partnery festivalu jsou královéhradecká diecéze a místní farnosti, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Agentura pro rozvoj Broumovska, Region Broumovsko, velvyslanectví Polska, společnost Petrof, penzion Jízdárna Hejtmánkovice a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve svých obcích. Mediálními partnery 17. ročníku festivalu jsou Radio Classic, Český rozhlas Hradec Králové, Klasikaplus.cz, Opera+, časopis Harmonie, PROPAMÁTKY, scéna.cz, Katolický týdeník, Naše Broumovsko a Místní kultura.

Podpořte nás