Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů proběhne v sále Dřevník

V pondělí 25. dubna v 16 hodin v sále Dřevník v zahradě broumovského kláštera proběhne slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který každoročně pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov pod hlavičkou organizace Post Bellum. Těmito příběhy jsou vzpomínky pamětníků z Broumova, Police nad Metují a Teplic nad Metují, které zdokumentovali žáci a studenti místních škol. Na Broumovsku probíhá projekt již popáté.

Do projektu Příběhy našich sousedů se letos zapojilo celkem devět žákovských týmů ze čtyř základních škol, gymnázia a ZUŠ. V průběhu projektu týmy žáků a studentů nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která veřejnosti představí právě na slavnostní prezentaci 25. dubna.

Letos se do projektu zapojilo několik nových pedagogů a škol. Účastnili se ho studenti gymnázia, 2. stupně základních škol, jeden tým dokumentaristů vznikl na ZŠ praktické a už popáté nám zůstaly věrné děti ze ZUŠ v Polici nad Metují. Všechna ta mezigenerační setkání, která se od září uskutečnila byla důležitá. Ono je vlastně jedno, jestli nasloucháte vyprávění někoho blízkého z rodiny, nebo člověka se statusem hrdiny, někoho veřejně známého. Každé takové setkání je pro obě strany výjimečné a důležité. Poděkování patří všem dětem, které projekt dotáhly do konce, pamětníkům za vyprávění, ale také kolegům za podporu a pomoc se zpracováním nahrávek.

Žáci a studenti zpovídali například Mariannu Tomašovskou, která pochází z německé rodiny a po válce s rodiči neodešla do odsunu. Dále herečku Uršulu Klukovou, která vzpomínala na Broumov a na divadlo malých forem Kladivadlo. Nebo vyslechli a zpracovali příběhy Hany Voborníkové, Jaroslavy Semerákové, Jiřího Holance, Marie Kosinové a Natálie Mikuškové, kteří vyprávěli o vysídlení, měnové reformě v červnu 1953, nebo o vpádu ruských vojsk na naše území v roce 1968, ale také třeba o fungování a podobě vlaků a nádraží na Broumovsku.

Prezentace toho, co týmy natočily a zpracovaly, je veřejná, přijít může každý, koho zajímá historie a příběhy 20. století.

O PROJEKTU:

K lednu 2021 se do projektu Příběhy našich sousedů zapojilo na 7500 žáků a studentů z téměř tisíce škol po celé České republice, kteří zdokumentovali či dokumentují celkem 1800 pamětnických příběhů. Naším cílem není zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale naopak zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů. Žákovské dokumenty jsou dostupné na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

PR a média: Mgr. Věra Tůmová, vera.tumova@postbellum.cz, (+420) 723 316 120
Regionální koordinátor: Mgr. Pavla Semeráková, 
pavla.semerakova@broumovsko.cz,
(+420) 603 271 426

Projekt Příběhy našich sousedů na Broumovsku byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Podpořte nás