Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Dialog v demokratické společnosti – k čemu je a jak ho vést, zkoumali hosté prvních dvou panelů 10. Broumovských diskusí

První šestice hostů se ve čtvrtek 9. listopadu 2023 představila v broumovském klášteře během 1. a 2. panelu konference 10. Broumovské diskuse. Čtyřdenní setkání, jehož tématem je Demokracie a dialog, pokračuje až do soboty 11. listopadu. Hlavní diskusní panely živě přenáší Česká televize na své iVysílání.

Konference byla neformálně zahájena ve středu 8. listopadu jazzovým koncertem seskupení Luboš Soukup Quartet v Opatských sálech broumovského kláštera. Hlavní program odstartoval ve čtvrtek ráno slavnostním zahájením a prvním panelem na téma „K čemu je v demokratické společnosti dialog?“, jehož hosty byli kněz a filozof Tomáš Halík, politoložka Petra Guasti a filozof Václav Němec. Diskusi moderovala Světlana Witowská.

„K demokracii patří démos (lid), původně to byl démos v rámci polis (obce) … Dnes hledáme nový démos pro demokracii a hledáme nový způsob dialogu a předpoklady pro něj. … Lidé mají ochotu spolu hovořit a mají o čem mluvit, umějí se vyjádřit, že se dovedou vzájemně respektovat… Předpokládá to určitý druh vzdělanosti. Demokratický dialog má tedy celou řadu předpokladů… A vyžaduje respektování určitých pravidel, respekt ke kritickému myšlení, důležitá je také vzájemná úcta, jinak dialog nevznikne,“ uvedl mimo jiné Tomáš Halík.

„V dialogu se naše velmi úzká subjektivní perspektiva postupně obohacuje a rozšiřuje, a tím vrůstáme do poznávání světa. Tak se podle Hannah Arnedtové tvoří „zdravý rozum“ v procesu vzájemného rozmlouvání. Dialog je tedy pro každého z nás zcela esenciální pro poznání reality, která je v moderní společnosti stále více komplexnější. V dialogu musí být oboustranně dobrá vůle a ochota hledat pravdu,“ podotkl Václav Němec.

„Jako demokraté nemůžeme tolerovat netoleranci. V dialogu hodně mluvíme o myšlení a mluvení, ale podle mého nám nejvíc chybí pokora a ochota naslouchat druhému. Nejde o přesvědčování druhého o své pravdě, ale o naslouchání. ... Cílem je vést demokratický dialog a jeho prostřednictvím hledat proměnu a shodu demokratického koncensu. To je tedy to, jakou společností chceme být,“ zamýšlela se během panelu Petra Guasti.

Odpolední, druhý panel přivítal na pódiu v sále Dřevník zakladatele festivalu Jeden svět Igora Blaževiče, režiséra a herce Jiřího Havelku a psychiatra a psychoterapeuta Tomáše Rektora. Společným tématem diskuse, kterou moderovala Renata Kalenská, byla otázka „Jak vést dialog v soudobé demokratické společnosti?“. Partnerem panelu byla Nadace OSF.

„Česká společnost není tak rozdělená, jak se říká. Mám srovnání se zeměmi na jih a na východ odsud a musím říct, že na tom není špatně, žije se tu dobře. Bohužel ve světě jsou v pohybu síly, které jsou nebezpečné. V zemích, kde přestal fungovat dialog, jsou lidé zatlačeni terorem, nebo se semkne skupina odvážných lidí, kteří se potom stanou tahouny společnosti. Velká část společnosti však zůstává rezignovaná a snaží se jenom přežít,“ zamyslel se Igor Blaževič.

„Proces zpochybnění je klíčem k dialogu. Mám rád tezi, kterou použil Václav Havel v jednom ze svých projevů: Být sám sobě podezřelým. Zkoumání a vědomé zpochybňování vlastních myšlenek vede k testování jiných perspektiv, a tím pádem k empatii. A empatie vede k solidaritě. Cesta solidarity se přitom ukazuje jako jediná možná,“ míní Jiří Havelka.

„Psychoterapie je jistou formou dialogu, byť zpravidla značně asymetrickou. A zároveň jedním z nevyřčených cílů bývá dialog umožnit, v terapeutické místnosti i mimo ni. Naši pacienti zpravidla přichází s pocitem nejistoty, oslabení a na prvních sezeních hledají potvrzení, že jejich pohled na svět je správný, že původ jejich neštěstí stojí mimo ně. I to je jistá forma dialogu, která po čase umožní (když se terapie daří) jinou formu rozpravy, která nabízí i kritičtější pohled na sebe sama, sebereflexi, přijetí i odlišných názorů. Tyto jevy zasahují pochopitelně i veřejné dění. Ve společnosti zasažené pandemií a válkou chybí prostor pro konstruktivní debatu, místo toho je veřejný prostor zahlcen výkřiky odlišných skupin. Chybí zklidnění, smíření, porozumění. A stále častěji do snah o rozpravu zasahuje lež,“ uvedl Tomáš Rektor.

Součástí čtvrtečního programu bude večerní byznys panel, který probere téma „Role a postavení byznysu v rámci dialogu v demokratické společnosti“. Jeho hosty budou podnikatel a filantrop Vojtěch Sedláček, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon a ředitel Nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.

V pátek 10. listopadu pokračuje konference Komorní rozmluvou s hosty Josefem Suchárem a Martinem Čackým a také třetím panelem, jehož tématem bude Dialog a politika. Do konferenčních křesílek zasednou ředitel Odboru zahraničního Kanceláře prezidenta republiky Jaroslav Zajíček, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová a poslanec Aleš Juchelka. Moderuje Michael Rozsypal. Konference končí v sobotu 11. listopadu doprovodným programem – velkou prohlídkou broumovského kláštera od sklepa po půdu a knihtiskařskou dílnou pro děti.

Hlavní panely konference je možné sledovat online, díky živému přenosu České televize, která je generálním mediálním partnerem konference. Ke zhlédnutí budou i po skončení konference na tomto odkazu: https://www.ceskatelevize.cz/porady/15366788930-broumovske-diskuse/.

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov pořádá Broumovské diskuse ve spolupráci s neziskovou organizací Agentura pro rozvoj Broumovska od roku 2014. Předchozí ročníky se zamýšlely nad tématy Demokratická diskuse, Mír, Evropská identita, Vize vzdělanosti, Hrdinství a odvaha, Důvěra a porozumění, Hodnoty a společnost, Solidarita a sounáležitost.

Statutárním partnerem konference je město Broumov. Trvalou záštitu udělil konferenci Královéhradecký kraj. Hlavními partnery jsou Nadace BLÍŽKSOBĚ, Martin Hájek, Jan Barta, Hobra – Školník, Alukov, Nadace OSF, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko a Enviros. Partnery jsou Podnikatelský klub Broumovska, Z–TRADE, Edumed, Saar Gummi a Centrum Walzel. Oficiálním vozem konference je Škoda Auto. Generálním mediálním partnerem je Česká televize. Hlavním mediálním partnerem je Deník N a ČRo Plus, mediálními partnery jsou ČRo HK, Katolický týdeník a Naše.broumovsko.cz. Regionálními partnery jsou Agentura pro rozvoj Broumovska, Benediktinské opatství sv. Václava, Maiwaldova akademie, Strategická rada regionu Broumovsko a region Broumovsko ve spolupráci s WD.


Kateřina Ostradecká

Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Podpořte nás