Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Kulatý stůl projektu Closing the Gap: Broumov jako místo kulturního dialogu

Broumov – Ve dnech 23. a 24. května 2024 se v Broumově konal kulatý stůl v rámci projektu Closing the Gap pořádaném organizací European Network of Cultural Centres ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov a Broumovem 2028+. Šlo o pátý z celkem šesti kulatých stolů, které se v průběhu tří let konají po celé Evropě. Součástí programu byly přednášky pro veřejnost, diskuze místních kulturních aktérů, organizací i zástupců veřejné správy a místní samosprávy a také návštěva kulturních center Hoprich a IN SITU v polském Sokołowsku. 

V roce 2022 zahájilo European Network of Cultural Centres (ENCC) projekt Closing the Gap s cílem vytvořit plodnou a potenciálně transformační spolupráci mezi místními správami, kulturními centry a dalšími kulturními aktéry. V rámci projektu se v různých evropských zemích uskuteční šest setkání, která mají za cíl přivést k jednomu stolu místní úřady, kulturní organizace, i zástupce občanské společnosti. Broumovské setkání organizovaly spolu s ENCC Vzdělávací a kulturní centrum Broumov a Broumov 2028+, který je projektem rozvíjejícím společně s partnery odkaz kandidatury města Broumov na Evropské hlavní město kultury (EHMK). Mezi účastníky nechyběli například zástupci vedení města Broumov, Královéhradeckého kraje, cestovního ruchu a kultury, Kreativní Evropy a Českých Budějovic 2028. 

Dopolední program ve čtvrtek 23. května byl otevřený veřejnosti a nesl téma “Na malých regionech záleží”. Proběhly dvě přednášky, v rámci kterých hovořila Nancy Duxbury (expertka na kulturu ve venkovských oblastech a odlehlých regionech, kulturní turismus, CCI, mapování a kulturní plánování) o důležitosti kulturního dědictví pro periferní a venkovské oblasti. Nancy Duxbury velmi ocenila myšlenku kreativního poutnictví. Hovořila o tom, že mnoho věcí, které se v Broumově dějí a vznikají, lze zařadit do kategorie kreativního turismu, který poskytuje návštěvníkům regionu autentický zážitek, nabízí tvůrčí přístup a zároveň dbá na zachování tradic a historie místa.

“Potěšilo nás, že nám Nancy potvrdila, že jde Broumov správným směrem. V Broumově se přirozeně a intuitivně dějí věci, které přesně zapadají do kategorie kreativního turismu, o které jsme se dnes dozvěděli. Můžeme se tam lépe zaměřit na jeho další rozvoj,” říká Marie Silondi, zástupkyně Broumova 2028+, který podporuje místní kulturní hybatele.  

Druhý byl příspěvek Else Christensen-Redzepovic (expertka na EHMK a členka mezinárodní hodnotící poroty titulu EHMK) o Evropských hlavních městech kultury a jejich potenciálu pro region. Mluvila o své zkušenosti s kandidaturou dánského města Sønderborg 2017, který je stejně jako Broumov příhraniční venkovskou oblastí. Ukázalo se, že tato dvě města mají mnoho společného. Sønderborg může třeba Broumovu sloužit jako příklad dobré praxe v tématu přeshraniční spolupráce. Else potvrdila, že nezískání titulu není prohrou, ale pouze příležitostí vydat se jinou cestou. 

Odpolední část byla věnována uzavřenému pracovnímu setkání s více jak dvaceti lokálními a regionálními zástupci jak z veřejné sféry, tak zřizované i nezřizované kultury. Sestávala ze dvou kulatých stolů, na kterých se diskutovaly otázky propojení kulturního sektoru s tvůrci politiky a odkazu kandidatury Broumova na EHKM. U prvního kulatého stolu se řešily vztahy mezi zástupci veřejné správy a místní samosprávy s kulturním sektorem a způsoby, jak by bylo možné překlenout mezeru (anglicky gap), která často mezi těmito dvěma stranami vzniká. Účastníci diskuze se shodli na tom, že základem musí být otevřená a transparentní komunikace na denní bázi, sdílené vize a hodnoty a v neposlední řadě i snaha poslouchat a porozumět druhé straně. K tomu, aby obě strany měly k sobě blíže, je potřeba postavit mezi nimi most – organizaci, která by nabízela bezpečný převod informací z jedné na druhou stranu a vytvářela bezpečný prostor pro výměnu zkušeností, ale i potřeb. V jiných zemích Evropy se často takovou přemosťující organizací stala ta, která prošla soutěží EHMK a dál nese její odkaz.

Během setkání, na kterém se sešli jak zástupci místních, regionálních a celostátních orgánů, tak zástupci z oblasti kultury v regionu, se jasně ukázalo, že se všichni zúčastnění shodnou na významu kultury pro regionální rozvoj, že v této oblasti panuje důvěra a je položen dobrý základ pro pokračování dialogu mezi všemi zainteresovanými stranami, a to jak z řad správních orgánů, tak kulturních aktérů,” sdílel po setkání Piet Forger, kulturní ředitel belgického města Leuven a člen vedení ENCC, který kulatý stůl facilitoval. 

Druhý stůl se zabýval otázkou, jak může odkaz kandidatury města Broumov na Evropské hlavní město kultury přispět k regionálnímu rozvoji regionu. Padlo mnoho nápadů, které by bylo třeba zrealizovat. Mluvilo se o tom, jaká by mohla být role Broumova 2028+ a jak propsat nápady vzešlé z přihlášky na EHMK.

Evropská hlavní města kultury a města, která se o titul ucházejí, se často potýkají s nedostatky v komunikaci a strategii mezi tvůrci politiky, úředníky a občanskou společností. Tyto nedostatky jim brání sladit strategie EHMK, a dosáhnout tak udržitelného odkazu. Projekt Closing the Gap, který je podporován EU a realizován The European Network of Cultural Centers, pomáhá tyto problémy řešit. Bylo povzbudivé vidět na setkání mnoho zástupců Broumovska, kteří jsou motivováni zajistit udržitelný odkaz kandidatury Broumova na EHMK. Je potřeba udržovat věci ve varu, komunikovat, oslavovat úspěchy a vždy vidět věci z té lepší stránky,” řekla Else Christensen-Redzepovic, která druhý kulatý stůl facilitovala. 

V pátek 24. 5. organizátorka Žaneta Vávrová spolu se skupinou zájemců z řad účastníků navštívila český Hoprich – vznikající komunitní a kulturní centrum v Martínkovicích, a polské Sokołowsko, bývalé lázeňské město, které zažívá nebývalý kulturní rozkvět a hostí mnoho uměleckých setkání, performancí, festivalů a dlouhodobě spolupracuje se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov.  

Setkání v Broumově bylo plné inspirativních nápadů a podnětů, které je třeba přenést do praxe. Diskuze i přednášky přinesly nové perspektivy a prostor k zamyšlení, jak posílit spolupráci mezi místními správami, kulturními organizacemi a občanskou společností a jak nést odkaz kandidatury. “Členem ENCC jsme od roku 2020 a toto byla první akce, kterou jsme v rámci sítě pořádali.  Mám radost, že zpětná vazba od zúčastněných hostů byla pozitivní, a již mohu prozradit, že v roce 2028 budeme hostit menší konferenci právě ENCC sítě,” říká Žaneta Vávrová, ambasadorka projektu a ředitelka Vzdělávacího a kulturního centra Broumov. 

Realizace kulatého stolu byla podpořena Královéhradeckým krajem, Kanceláří Kreativní Evropa Kultura, Broumovem 2028+ a Ministerstvem kultury. 

  European Network of Cultural Centres (www.encc.eu) v současné době sdružuje 111 sociokulturních center a sítí po celé Evropě i mimo ni. Cílem sítě je poskytovat vzdělávání, advokacii a podněcovat spolupráci. ENCC je jednou z 37 panevropských sítí kultury a kreativních organizací podporovaných Evropskou komisí v rámci programu Kreativní Evropa (2021–2027) díky jejich příspěvku ke zvýšení konkurenceschopnosti a rozmanitosti evropských kulturních a kreativních sektorů. 

PR a tiskový servis:

Kateřina Ostradecká
+420 723 282 214
katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Agentura pro rozvoj Broumovska
Klášterní 1, 550 00 Broumov

Podpořte nás