Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Strategická rada pozvala veřejnost k sázení stromů

Strategická rada regionu Broumovska uspořádala letos na podzim dvě komunitní výsadby – jednu ve Vernéřovicích 28. října a druhou v Martínkovicích 11. listopadu. K výsadbám přizvala veřejnost a celkem přišlo sázet stromy přes 70 lidí, kteří vysadili na sedm desítek vzrostlých stromů. 

Za účasti nečekaně velkého množství dobrovolníků se odehrála výsadba třešňové aleje na pozemcích pana Oubrechta ve Vernéřovicích. Zde bylo vysazeno celkem 22 stromů, z toho převážnou většinu tvořily krajové odrůdy třešní doplněné šesti kusy lip srdčitých. Začátek aleje leží na frekventované turistické trase, která spojuje obec Vernéřovice a město Meziměstí. Tato trasa je součástí evropské sítě svatojakubských cest. Na místo výsadby odvezl dobrovolníky traktor s povozem. Tuto atrakci ocenili především nejmladší účastníci. Pro děti byl připraven doprovodný program formou tvoření z přírodních materiálů nebo naučná stezka Skřítka Podzimníčka. Obec Vernéřovice zde představila svůj nový pracovní elektromobil, díky kterému jsme měli horký svařák i čaj. Ihned po výsadbě proběhla zálivka a  doprovodný program dál pokračoval teplým gulášem v místní hospůdce. Nechyběla ani soutěž o nejlepší štrůdl, které se zúčastnilo celkem 17 soutěžících a vyhlásit 3 nejlepší byl pro porotu opravdu oříšek. Prostředky na nákup stromů a potřebného materiálu na výsadbu získala Strategická rada z grantového programu Škoda stromky, který vyhlásila Nadace Partnerství. 

O čtrnáct dní později na svátek sv. Martina se sešli dobrovolníci v Martínkovicích. Na pozemcích ve vlastnictví Farmy Martínkovice byla podél melioračního příkopu vysázena jednořadá alej 47 původních krajových odrůd jabloní, hrušní a slivoní. Ty ze zdejší krajiny téměř vymizely. I přes neočekávanou změnu termínu se akce zúčastnilo několik desítek dobrovolníků všech věkových kategorií v čele s panem starostou. Nechybělo něco na zahřátí, bohaté občerstvení v průběhu a nakonec i domácí bramboračka. Celou událost doplňovala výstava zemědělské techniky a tvořivé dílny pro děti. Nově vysazené stromy zlepší schopnost krajiny zadržet více vody, zpomalí erozi půdy nebo zajistí domov a úkryt pro mnoho druhů živočichů. V období vysokých letních teplot pak stromy pomůžou s ochlazením krajiny.  I pro tuto výsadbu získala Strategická rada prostředky na sazenice a materiál od Nadace Partnerství, konkrétně z výzvy Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností. Pod vedením arboristy Daniela Hečka (Arbo Hečko) se lidé dozvěděli, jak stromy správně sázet a jak o ně pečovat.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na výsadbách podíleli - dobrovolníkům, kteří přišli stromy zasadit, a především pak paní Nemčokové a panu Oubrechtovi za poskytnutí jejich pozemků a za součinnost a pomoc před i v průběhu akcí. Další poděkování patří: Městu Meziměstí (zapůjčení stanů), Obci Vernéřovice, obci Martínkovice, p. Žočkovi a p. Šafářovi (zapůjčení zemědělské techniky), panu Martinu Slovákovi (poskytnutí čtyřkolky s vlekem), paní Dostálové (občerstvení Vernéřovice) a paní Exnerové (organizace soutěže nejlepší štrůdl).

Strategická rada výsadbami naplňuje obsah Adaptačních strategií na klimatickou změnu  (link na
https://srrb.broumovsko.cz/ke-stazeni) – dokumentů, které doporučují desítky malých, ale synergických přírodě blízkých opatření, jež krajinu Broumovska připraví na již přicházející změny klimatu.

Posláním Strategické rady regionu Broumovsko je koordinace regionálního rozvoje na celém území CHKO Broumovsko. Našimi hlavními tématy jsou adaptace krajiny na klimatickou změnu, energetika, cestovní ruch a vzdělávání. Zákládajícími členy rady jsou města Broumov, Police nad Metují, Teplice nad Metují a neziskové organizace Společnost pro destinační management, Agentura pro rozvoj Broumovska a Podnikatelský klub Broumovska. Díky takto pestrému složení zúčastněných se daří úspěšně formulovat strategické dokumenty regionu na vysoké úrovni komplexnosti a současně vnímat potřeby jednotlivých obcí. V kontextu Česka je toto uskupení unikátní a slouží jako silný hybatel regionu Broumovska a hodnotný partner pro instituce kraje a státu.

Podpořte nás