Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Kalvárie

Kalvárie je jednak počeštěný latinský název Golgoty, kopce, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus a jednak výraz pro výtvarné zpracování scény ukřižování Ježíše Krista.

Prostřední reliéf symbolizuje scénu ukřižování Ježíše Krista na vrchu Golgota za branami tehdejšího Jeruzaléma, který je znázorněn napravo od kříže. Nápis na vrcholu kříže INRI je zkratkou latinského Iesus Nazarenus Rex ludaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský a bývá tradičně zobrazován na krucifixech a jiných zobrazeních ukřižovaného Ježíše Krista. Nápis nechal na Ježíšův kříž umístit Pilát Pontský. Lebka u paty kříže je narážkou na starokřesťanskou legendu, podle níž byl Kristův kříž postaven nad hrobem Adamovým, a Kristova krev stekla na Adamovu lebku. Slunce a Měsíc mezi mraky v horní části odkazují na svědectví Bible, podle které se země během posledních hodin Ježíšova utrpení na kříži neočekávaně ponořila v pravé poledne do tmy.

Výjev na levé straně znázorňuje scénu ze Starého zákona o vyvěšení ohnivého hada na žerď Mojžíšem a následně symbolizuje výrok „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný“. Vpravo a vlevo dole tzv. Arma Christi (česky Zbraně Kristovi)jsou posvátné křesťanské předměty, které se vztahují k posledním dnům života Ježíše Krista.

Socha vlevo symbolizuje Starý zákon. V ruce drží kadidlo a ratolest, dole pod ní se nachází menora – sedmiramenný svícen a na hrudi má symbol čísla 12. Socha vpravo, papež, symbolizuje Nový zákon. V ruce drží hůl papežského úřadu a kalich. Na hlavě má papežskou tiáru. Dole pod sochou jsou znázorněny Kristovy rány na rukou, nohou a srdci.

Podpořte nás