Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Portál kostela sv. Vojtěcha

Portál kostela sv. Vojtěcha zdobí nejenom sochy a iniciály opata Othmara Daniela Zinkeho "OAB" (Othmarus Abbas Braunensis - Brzevnovensis), ale též erb břevnovsko- broumovského opatství a letopočet 1709, který dokládá rekonstrukci tohoto portálu i balustrády.

Sochy od sochaře Karla Josefa Hiernleho představují následující světce - zleva doprava sv. Řehoř I., papež a velký příznivce benediktinského díla, sv. Václav, patron českých zemí a broumovského opatství, sv. Benedikt z Nursie, zakladatel benediktinské řehole, sv. Scholastika, sestra sv. Benedikta a formovatelska ženské větve řádu, sv. Vojtěch, patron zemský a zdejšího chrámu a papež Jan XV., držící zakládající listinu břevnovského kláštera.

Erb opatství v sobě kombinuje dva prvky - prvním je ostrev (břevno), tedy kmen stromu bez větví, jenž upomíná na setkání sv. Vojtěcha s knížetem Boleslavem II. na lovu. Druhá část erbu je poté věnována třem růžím, jenž jsou symbolicky ztotožňovány s rodem Slavníkovců, z něhož sv. Vojtěch pocházel.

Balustráda před klášterním gymnasiem hostí opět Hiernleho sochy, ukazující anděla, zvěstujícího Panně Marii, že počne Krista.

Podpořte nás