Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

TZ - V broumovském klášteře byl zahájen hudební projekt Hortus Musicalis Broumov – rezidence, kulturní výměna, komunita

30. 6. 2021

Broumov – Počátkem června byl ve Vzdělávacím a kulturním centru Broumov v broumovském klášteře zahájen projekt s názvem Hortus Musicalis Broumov – rezidence, kulturní výměna, komunita. Díky němu klášter během následujících dvou let přivítá renomované české i norské umělce na hudebních rezidencích a připraví řadu dalších rozmanitých hudebních aktivit. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP 2014–2021, z programu KULTURA, a potrvá do dubna 2023.

Projekt “Hortus Musicalis Broumov – rezidence, kulturní výměna, komunita” rozšíří nabídku Vzdělávacího a kulturního centra Broumov o nové programy, posílí kapacitu instituce, včetně posílení spolupráce a kulturní výměny mezi Českou republikou a Norskem, a zároveň přispěje k rozvoji regionu a k posílení soudržnosti místní sociálně různorodé komunity. Celkové náklady projektu jsou 5 246 435 Kč, výše samotného grantu pak 4.721.827 Kč.

Hudební rezidence: Kristina Barta, Aleš Březina, Jan Matásek a Jan P. Muchow společně s norskými umělci

V klášteře díky projektu vzniknou nové ateliéry pro hudební rezidence a bude modernizováno nahrávací studio, díky čemuž vznikne nový prostor pro koncentrovanou tvorbu hudebních tvůrců. Během následujících dvou let se uskuteční čtyři měsíční cykly hudebních rezidencí, kterých se zúčastní vždy jeden rezident z České republiky a jeden rezident z Norska. Za českou stranu se hudebních rezidencí zúčastní jazzová skladatelka a hudebnice Kristina Barta (v listopadu 2021), skladatel a muzikolog Aleš Březina (v březnu 2022), skladatel, herec a pedagog Jan Matásek (v říjnu 2022) a muzikant, producent a skladatel Jan P. Muchow (v dubnu 2023). Výběr norských rezidentů zajišťuje v současnosti partner projektu.

Spolupráce s místní komunitou

Hudební rezidenti budou mít nejen prostor pro kreativní uměleckou tvorbu v klášterních hudebních ateliérech a nahrávacím studiu. Zapojí se také do spolupráce s místní komunitou, se kterou budou sdílet výsledky své hudební rezidence a také jí pomohou zpřístupnit svět současného hudebního umění.

Konference a hudební festival

Tým Vzdělávacího a kulturního centra Broumov absolvuje dva pracovní pobytu v Norsku, na kterých se seznámí s předními projekty norské hudební scény se zkušenostmi z provozování hudebních rezidencí. V areálu kláštera se na jaře roku 2022 uskuteční dvoudenní konference, zaměřená na tematiku kulturních a kreativních průmyslů se zaměřením na soudobou hudbu, a v roce 2023 bude uspořádán třídenní multižánrový hudební festival, kde bude prezentována mj. činnost hudebních rezidentů.

Partner projektu z Norska

Partnerem projektu je asociace NOPA (Norská společnost skladatelů a textařů), která do Broumova vyšle na hudební rezidence své členy, podělí se o své know-how z oblasti autorských práv aj., a zajistí českému projektovému týmu program pracovních pobytů v Norsku.

Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.  Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004. Aktuálně je zde realizováno již třetí programové období, ve kterém bude poskytnuta podpora 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč) – a to projektům zaměřeným především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti.

Kateřina Ostradecká

Agentura pro rozvoj Broumovska
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Tel: 491 521 283, 723 282 214
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Podpořte nás