Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Naučné stezky

Objevujte krásy Broumovska při zjišťování zajímavých informací

Broumovskem za příběhy Země. A bez kopání!

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nová naučná QR kódová stezka Broumovskem za příběhy Země. A bez kopání! Naučnou stezku tvoří čtyřicet informačních tabulek rozmístěných po celém Broumovsku – u Broumova, Meziměstí, Police nad Metují, České Metuje nebo Adršpachu a jinde.  Jde například o lokality Hynčický lom, Heřmánkovické údolí, písník v Bohdašíně nebo lom u Alpské Vísky v Meziměstí.

Na každé tabulce se nachází základní textová informace o lokalitě s fenoménem zajímavým z hlediska geoturistiky a také QR kód, který například pomocí chytrého telefonu odkáže na podrobnější materiály umístěné na webových stránkách geopark.broumovsko.cz. Jde o lokality, které dosud nejsou v terénu doplněny žádnou jinou informací,“ popisuje novou naučnou stezku koordinátorka projektu Jitka Klímová a dodává: „Některé zdejší geologické fenomény patří k nejnavštěvovanějším přírodním lokalitám střední Evropy a jsou přísně chráněny. Projekt naučné stezky může přispět k rozptýlení návštěvnosti a rozšíření informovanosti veřejnosti o významu přírodního dědictví. Stezka popularizuje některé geologické fenomény Broumovska, které nejsou dosud s tímto regionem veřejností spojovány.“  

Všechny lokality i s podrobným popisem a fotkami je možné najít na webových stránkách www.geopark.broumovsko.cz. Pro zájemce je také připraven informační leták s mapou a souřadnicemi všech geotopů, který je k dispozici v místních informačních centrech. Celý projekt vznikl za podpory Ministerstva životního prostředí v rámci dotačního titulu Ochrana přírody a biologické rozmanitosti.

QR kódové stezky

V regionu Broumovsko mohou nově návštěvníci při svém putování využít také moderních technologií - mobilních telefonů a informace si stáhnout do svých mobilů.

Tzv. QR kódové stezky realizované ve spolupráci s Klubem českých turistů v Broumově najdou zájemci v současné době na informačních tabulích CHKO Broumovsko a také u jednotlivých kostelů z tzv. Broumovské skupiny kostelů.  V zimních měsících roku 2013/2014 byla pro návštěvníky připravena další, velmi zajímavá stezka s názvem "Vyhlídky regionu". Její unikátnost spočívá zejména v tom, že jí turista nalezne ve volné přírodě na výhledech. V letních měsících (červen, červenec) probíhalo focení a popsání jednotlivých výhledů v regionu, v srpnu a na podzim roku 2013 potom následovalo doplnění navržených textů, jejich finalizace a zpracování všech podkladů včetně přípravy QR kódů.

Geopark Vnitrosudetská pánev - Vižňov u Meziměstí

Pokud Vás láká krása neživého světa kamenů a chcete se o něm dozvědět více, navštivte Geopark Vnitrosudetská pánev Vižňov. Najdete zde informace a praktické ukázky horninového prostředí Broumovského výběžku. Se stejnými nebo podobnými horninami se určitě setkáte na svých dalších cestách po okolí. Geopark je umístěn ve Vižňově, vesničce pod Javořími horami, hned vedle kostela.

Malá naučná stezka Včelí farma Rokytník

Na včelí farmě v Rokytníku se dozvíte různé zajímavosti ze života včel. Vedle medového obchůdku je návštěvníkům a turistům k dispozici medová naučná stezka, která začíná na parkovišti u včelí farmy v Rokytníku. Dozvíte se spoustu zajímavých informací o včelách a posedíte na lavičkách u farmy.Pro více informací navštivte stránky včelí farmy.

Naučná stezka Teplickým skalním městem

Naučná stezka Teplickým skalním městem je věnovaná památce bývalého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška. Vede po modře značeném turistickém okruhu a obsahuje 16 informačních tabulí, které obsahuji nejen texty o historii objevování skal a zajímavostech z rostlinné a živočišné říše, ale i velké množství fotografií a ilustrací. Původních 15 tabulí bylo v r. 2009 doplněno o jednu další, která informuje o jeskynním systému Poseidon, který je nejdelším evropským systémem podzemních prostor v pískovcích.

Naučná stezka Skály Bischofstein

Naučná stezka se nachází na Bischofsteinu. Obsahuje dva naučné panely. První panel je věnován Zřícenině hradu Skály. Druhý panel naučné stezky seznamuje se životem Černého jezírka (název souvisí s tmavým zbarvením vody) – flórou a faunou.

Naučná stezka v Lomu Rožmitál u Broumova

Naučná stezka v Lomu Rožmitál představuje ekologickou obnovu území po těžbě, geologickou stavbu a vývoj pohraniční části východočeského regionu. Cestou lze pozorovat těžební práce v lomu a zároveň obdivovat krajinu Broumovska. Lom Rožmitál je založen ve vulkanických horninách sopek, které byly aktivní přibližně před 300 milióny let.

Naučná stezka v Křinicích u Broumova

Naučná stezka v Křinicích má celkem 12 zastavení. Vede převážně po neznačených turistických cestách a začíná v horní části obce. Seznámí Vás s místní historií, drobnými památkami ve volné krajině, místní těžbou nerostů a dalšími zajímavostmi. Dočtete se také o pověstech nebo Broumovském meteoritu. Obec Křinice je jedinou vesnickou památkovou rezervací na Broumovsku. Spatříte zde unikátní místní lidovou architekturu.

Podpořte nás