Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

zpět

Maiwaldova akademie

Environmentální vzdělávací programy pro zájemce z řad veřejnosti i školní kolektivy.

Maiwaldova akademie rozvíjí environmentální vzdělávání a osvětovou činnost týkající se odpovědnosti k přírodě, k sobě samým a ostatním lidem. „Ad sapientiam versus“  směrem k moudrosti; v učebnici, kterou je nám svět a život kolem nás.

Pojem „environmentální“ vnímáme jako oblast, kde se prolínají vztahy k životnímu prostředí, ale také vztahy mezi lidmi a vším živým co takové prostředí utváří. Čerpáme z odkazu minulosti, interpretujeme kulturní dědictví benediktinského kláštera. Nabízíme rozmanité výukové programy pro děti a mládež ze světa přírody, ekologie, historie a umění, jež se opírají o bohatství benediktinských tradic a moudrostí. Podporujeme u dětí jejich tvořivost, sebevědomí a toleranci.

Osvětovou činností vedeme děti, veřejnost i sebe k odpovědnému jednání týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí. Rozvíjíme osvětovou činnost v rámci přednášek, terénních programů a publikační činnosti / Aktuální informace naleznete zde: Osvětová činnost MA

Podrobnosti o činnosti a nabídce akademie naleznete zde: Maiwaldova akademie

Podpořte nás