Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání
CZ

Broumov - Sokolowsko 2022


Projekt Broumov – Sokolowsko: Crossborder Cooperation for Cultural Development“ je prvním společným krokem k vytvoření trvalého partnerství mezi východočeským Broumovem a příhraničním polským Sokolowskem. Obě místa spojuje existence kulturního centra s progresivními snahami o rozvoj místa, potažmo celého regionu, skrze kulturní dění.

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov ve své bohaté programové nabídce podporuje mj. pořádání pravidelných hudebních vystoupení v programu tzv. Artcafé, stejně tak pořádá tzv. Literární Café, jehož aktéry jsou čeští i zahraniční literární rezidenti, kteří pobývají v inspirativním prostředí broumovského kláštera a mají zde klid a prostor pro tvůrčí práci. Vzdělávací a kulturní centrum Broumov v rámci projektu tuto část svého programu nabídne nejen českým, ale také polským divákům, a to ve spolupráci s partnerem Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU v Sokolowsku.

PLÁNOVANÝ PROGRAM:

Středa 5. 10. 2022, 19:00, Broumov: Koncert ArtCafé – Fanfán Tulipán
Úterý 11. 10. 2022, Sokolowsko: Literární Café – Małgorzata Kolankowska, Elsa Aids
Středa 19. 10. 2022, 19:00, Broumov: Koncert ArtCafé – Dłonie
Středa 2. 11. 2022, 19:00, Broumov: Koncert ArtCafé – Kristina Barta Quartet
Středa 16. 11. 2022, 19:00, Broumov: Koncert ArtCafé – Point of Few
Úterý 22. 11., Sokolowsko: Literární Café – Magdalena Zarębska, Ondřej Nezbeda

Tento startovní projekt je plánován jako krátkodobý na období říjen – listopad 2022. V rámci ArtCafé se uskuteční tři koncerty českých hudebníků a jeden koncert polských hudebníků a dále proběhnou dvě Literární Café s česko-polskými rezidenty, kteří vedle svého působení v Broumově získají možnost oslovit i posluchače v polském Sokolowsku. Na tyto akce vypravíme autobusy, aby měli čeští a polští diváci možnost vzájemně se setkat a seznámit se s kulturním programem v Broumově a v Sokolowsku. Na literárních besedách bude samozřejmě přítomen tlumočník.

Česko-polský projekt zakončíme bilaterálním setkáním, přičemž zástupci polské strany přijedou na pozvání českého partnera do Broumova a naopak, zástupci české strany jsou zváni do Sokolowska za účelem shrnutí projektu a pokračování spolupráce skrze další možné aktivity v rámci své kulturní činnosti v regionu.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska díky Visegrádským grantům z Mezinárodního visegrádského fondu. Cílem fondu je podpořit projekty pro udržitelnou regionální spolupráci ve střední Evropě. 

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU

Kontaktní osoba:

Žaneta Vávrová
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
A: Klášterní 1, Broumov, 55001
E: zaneta.vavrova@aprb.cz
T: +420 491 521 283

Podpořte nás